• Leken skall ge barnet glädjen av att kunna själv!
  • Lekar som tål skoj!
  • God Jul!