Bruno Carlson

Verkställande direktör
Mobil: +46 70 180 99 94

Anders Tropp

Säljansvarig Skandinavien
Mobil: +46 70 512 90 61

Anne Larpes

Direktör, Försäljning och Marknadsföring
Mobil: +358 457 343 2220

Kristina Lagerholm

Produkt & Projektansvarig WOW
Mobil: +46 70 655 55 04

Paul Kauppinen

Försäljningschef, Finland
Mobil: +358 50 527 8200

Tommy Nordberg

Ekonomichef
Mobil: +358 457 3832 668

Mari-Helen Landin-Lindqvist

Ekonomiassistent

Siv Relander

Utvecklings- och personalchef
Mobil: +358 457 345 6312

Jan-Anders Öström

Logistikchef
Mobil: +358-457-595 8113

Jonny Henriksson

Produktionschef
Mobil: +358-40-164 71 29

Klas-Göran Lönnblad

Arbetsledare maskinhall

Sven Blomberg

Ansvarig verkstad/fastighet